Zimní údržba vozovek II. a III.
tříd v Karlovarském kraji

Silnice I. třídy a dálnice D6 nejsou monitorovány
Poslední aktualizace

Doba od posledního ošetření / kontrolní jízdy

do 30 minut
30 až 60 minut
1 až 3 hodiny
3 až 12 hodin
Neudržované úseky
Silnice, které nejsou barevně označeny, ještě nebyly ošetřeny, nebo uplynulá doba od posledního ošetření je více než 12 hodin.